Việt Nam chi 1,4 tỷ để nhập nguyên, phụ liệu dệt may, da giày từ Trung Quốc 8 tháng đầu năm

Tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 1,4 tỷ để nhập nguyên, phụ liệu dệt may, da giày từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm.
Việt Nam chi 1,4 tỷ để nhập nguyên, phụ liệu dệt may, da giày từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm.

Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso) cho hay, theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 8 đạt 463 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước đó nhưng tăng 7,24% với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 4,49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 185 triệu USD, chiếm 40% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 5,49% so với tháng trước đó và tăng 15,72% so với cùng tháng năm ngoái. Tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 62 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch, giảm 20,65% so với tháng 7, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 519 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với hơn 39 triệu USD, chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch, tăng 14,34% so với tháng trước đó và tăng 27,1% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này trong 8 tháng đầu năm lên 261 triệu USD, tăng 14,79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 bao gồm, Canada tăng 61,25% lên 24 triệu USD, Hà Lan tăng 36,65% lên 2,7 triệu USD, Thái Lan tăng 27,66% lên 192 triệu USD, sau cùng là Indonesia tăng 27,1% lên 39 triệu USD.

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 55,39% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6,3 triệu USD, tiếp theo là Brazil giảm 32,93% xuống còn 64 triệu USD, Pháp giảm 31,5% xuống còn 3 triệu USD, sau cùng là Đức giảm 23,66% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 18 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 8 tháng đầu năm 2018

ĐVT: USD

Thị trường 8T/2017 T8/2018 So với T7/2018 (%) 8T/2018 So với 8T/2017 (%)
Tổng KN 3.635.786.846 463.123.953 -7,80 3.799.188.928 4,49
Achentina 29.414.692 4.619.935 19,21 22.769.174 -22,59
Ấn Độ 68.599.089 8.856.307 7,99 81.955.367 19,47
Anh 9.092.517 1.766.978 10,12 11.263.435 23,88
Áo 1.321.194 111.431 -73,29 1.550.339 17,34
Ba Lan 4.315.307 150.727 -69,21 3.483.686 -19,27
Brazil 96.576.432 7.372.203 5,84 64.769.237 -32,93
Canada 14.995.074 1.306.344 -49,53 24.179.298 61,25
Đài Loan (TQ) 337.141.898 35.651.917 4,67 301.417.519 -10,60
Đức 23.811.239 2.566.241 -8,54 18.176.498 -23,66
Hà Lan 2.025.365 197.455 -55,25 2.767.585 36,65
Hàn Quốc 516.773.608 62.418.584 -20,65 519.861.125 0,60
Hoa Kỳ 228.107.849 39.945.387 14,34 261.849.891 14,79
Hồng Kông (TQ) 141.134.590 16.633.712 8,38 151.875.828 7,61
Indonesia 31.446.871 5.833.103 27,16 39.981.223 27,14
Italia 158.792.294 19.257.679 -28,19 171.667.793 8,11
Malaysia 19.751.289 2.358.110 3,25 19.432.442 -1,61
Newzealand 14.345.635 135.536 -38,28 6.399.928 -55,39
Nhật Bản 161.239.660 18.525.642 -42,47 188.137.086 16,68
Ôxtrâylia 16.541.777 1.317.802 -49,06 14.133.580 -14,56
Pakistan 14.354.990 1.912.479 -23,08 17.521.955 22,06
Pháp 4.381.515 462.251 5,98 3.001.326 -31,50
Singapore 1.496.391 276.389 110,44 1.523.707 1,83
Tây Ban Nha 7.856.832 702.203 -2,79 6.364.899 -18,99
Thái Lan 150.522.100 27.558.293 -2,61 192.151.703 27,66
Trung Quốc 1.351.659.990 185.433.633 5,49 1.430.888.457 5,86

Nguồn vietnambiz.vn