Sơ đồ đường đi:
Mọi chi tiết khách hàng có thể gửi email về địa chỉ: tqtsam1@gmail.com hoặc yen.tang@tqttextile.com.vn.
Hoặc có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.