DÂY ĐAI

DÂY THUN

DÂY LUỒN – DÂY GIÀY

DÂY THUN DỆT CHỮ

8/10

Khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chúng tôi.

>32 triệu mét

Tổng sản lượng thành phẩm
đạt hơn 32 triệu mét/năm.

150 nhân viên

Với hơn 150 nhân viên trình độ chuyên môn cao .