DÂY ĐAI

DÂY THUN

DÂY LUỒN – DÂY GIÀY

DÂY THUN DỆT CHỮ

8/10

Khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chúng tôi.

>80 triệu mét

Tổng sản lượng thành phẩm
đạt hơn 80 triệu mét/năm.

200 nhân viên

Với hơn 200 nhân viên trình độ chuyên môn cao .