Công ty CP Dệt TQT ( TQT Textile J.S.C) tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực để quyền nêu trên vẫn được bảo vệ trong quá trình truy cập, sử dụng website của Công ty CP Dệt TQT.

Công ty CP Dệt TQT công bố Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên website (gọi tắt là Chính sách) nhằm để các bên liên quan hiểu rõ về: (i) cách thức mà Công ty CP Dệt TQT thu thập, phân loại, lưu trữ và sử dụng những thông tin của người truy cập, sử dụng website; (ii) quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập khi sử dụng website này, và (iii) cam kết của Công ty CP Dệt TQT về trách nhiệm bảo mật thông tin.

I. PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH:

Chính sách áp dụng cho tất cả website mà Công ty CP Dệt TQT trực tiếp sở hữu và/hoặc đứng tên chịu trách nhiệm về nội dung, trừ phi trên những website đó nêu rõ không áp dụng Chính sách này.
Những website có địa chỉ cụ thể bên dưới thuộc phạm vi áp dụng chính sách:

 • www.tqttextile.com.vn
 • www.tqttextile.com
 • II. NHỮNG THÔNG TIN MÀ Công ty CP Dệt TQT THU THẬP TRÊN WEBSITE

  Bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình trong những tình huống sau:

 • Truy cập, sử dụng website;
 • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
 • Đặt mua hàng hóa, dịch vụ;
 • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
 • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tài liệu, ấn phẩm khác;
 • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
 • Liên hệ với Công ty CP Dệt TQT.
 • Tùy theo tình huống cụ thể mà bạn cần cung cấp những thông tin khác nhau. Các thông tin này bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc… Trong từng tình huống đều có những biểu mẫu để bạn điền nội dung, đồng thời có ghi chú nêu rõ yêu cầu cung cấp thông tin này là bắt buộc hay tùy chọn.

  Công ty CP Dệt TQT cũng thu thập các thông tin về quá trình bạn truy cập, sử dụng website. Các thông tin này bao gồm: những trang bạn xem trên website, những liên kết bạn nhắp chuột, những từ khóa bạn tìm kiếm; địa chỉ IP của máy tính, loại trình duyệt, thời gian truy cập, địa chỉ website bạn truy cập ngay trước khi vào website Công ty CP Dệt TQT, địa chỉ website bạn truy cập ngay sau khi rời website Công ty CP Dệt TQT…

  Khi bạn nhận tin thư hay email quảng cáo từ Công ty CP Dệt TQT, Công ty CP Dệt TQT có thể dùng một số kỹ thuật để chắc chắn là bạn đã đọc những tài liệu này và biết được bạn đã nhắp chuột vào liên kết nào. Những dữ liệu này đo lường hiệu quả của những phương thức Công ty CP Dệt TQT dùng để quảng bá thông tin đến bạn, và từ đó có thể gửi đến bạn những thông tin phù hợp hơn.

  III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

  Công ty CP Dệt TQT sử dụng những thông tin thu thập được vào các mục đích sau:

 • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà bạn yêu cầu;
 • Gửi thông tin đến bạn;
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với bạn;
 • Ngăn chặn các hành vi trái pháp luật.
 • Nếu không có sự đồng ý của bạn, Công ty CP Dệt TQT không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để họ dùng vào các mục đích quảng cáo.

  IV. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN LIÊN QUAN

  Công ty CP Dệt TQT có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị thành viên nhằm thực hiện những giao dịch mà bạn đã yêu cầu, hoặc để điều chỉnh hoạt động của Công ty CP Dệt TQT hay các đơn vị này phù hợp hơn với bạn.

  Trong những trường hợp pháp luật quy định, hoặc khi Công ty CP Dệt TQT có động cơ hợp lý để tự vệ, bảo vệ khách hàng hay xã hội, Công ty CP Dệt TQT sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thẩm quyền nhằm thực thi pháp luật, ngăn chặn hành vi lừa đảo hoặc các hoạt động mang tính pháp lý khác.

  Ngoài ra Công ty CP Dệt TQT cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những đối tác hỗ trợ Công ty CP Dệt TQT thực hiện các giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc phân tích, điều chỉnh và nâng cao mối tương tác và liên kết với bạn. Công ty CP Dệt TQT chỉ chia sẻ những thông tin này với đối tác nào có cùng cam kết bảo mật thông tin cá nhân như Công ty CP Dệt TQT.

  Ngoại trừ những trường hợp nêu trên, Công ty CP Dệt TQT không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để dùng vào mục đích quảng cáo trừ phi đã có sự đồng ý của bạn.

  V. WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

  Website của Công ty CP Dệt TQT có những liên kết dẫn trực tiếp đến website của bên thứ ba nhằm giúp bạn thuận tiện hơn trong tìm kiếm thông tin. Những website này có thể có cách thu thập thông tin cá nhân khác với website Công ty CP Dệt TQT, và Chính sách này không áp dụng cho những website đó. Chúng tôi dùng biểu tượng trước các liên kết đến website của bên thứ ba.

  VI. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

  Khi cần thiết, Công ty CP Dệt TQT sẽ thay đổi hay cập nhật Chính sách này. Bạn nên thường xuyên hay định kỳ vào trang này để nắm được Chính sách bảo mật thông tin trên website của Công ty CP Dệt TQT. Trường hợp có những thay đổi quan trọng trong Chính sách, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể trên website để bạn dễ nhận biết. Những nội dung thay đổi của Chính sách sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố trên trang này, và ngày hiệu lực đó được ghi ở cuối đoạn này.

  Ngày hiệu lực của Chính sách: 01/11/2016.

  VII. LIÊN HỆ

  Nếu bạn cần liên hệ với Công ty CP Dệt TQT về bất kỳ nội dung gì liên quan đến đến bảo mật thông tin trên website, vui lòng theo địa chỉ sau:

  Công ty CP Dệt TQT
  Số 28 đường số 6, KDC Nam Hùng Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Email: webmaster@tqttextile.com.vn