Thị trường kinh doanh

Print Friendly, PDF & Email

Tiếp nối thành công với thị trường trong nước công ty cổ phần Dệt TQT không ngừng mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

world-map-blue

  • Thị trường trong nước:

Là nhà cung cấp phụ liệu may mặc cho các đối tác với nhiều thương hiệu thời trang của các công ty tập đoàn trong nước.

  • Thị trường quốc tế:

Ngoài ra công ty còn xuất khẩu cho đối tác ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của thị trường.