Tiếp nối thành công với thị trường trong nước công ty cổ phần Dệt TQT không ngừng mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

world-map-blue

  • Thị trường trong nước:

Là nhà cung cấp phụ liệu may mặc cho các đối tác với nhiều thương hiệu thời trang của các công ty tập đoàn trong nước.

  • Thị trường quốc tế:

Ngoài ra công ty còn xuất khẩu cho đối tác ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của thị trường.