VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  • Địa chỉ: 410 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3633880 – Fax: 0236.3633881
  • Email: tqt2087@gmail.com – tqt2086@gmail.com