Chứng chỉ GRS là chứng chỉ gì ?

GRS là một tiêu chuẩn quốc tế được nhiều đơn vị quan tâm. Trong bài viết này, TQT sẽ trả lời câu hỏi GRS là gì? Tại sao cần có chứng nhận GRS? Và nhiều thông tin thú vị liên quan đến tiêu chuẩn tái chế toàn cầu này.

GRS là gì?

GRS – viết tắt của cụm từ Global Recycled Standard (Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu) – là tiêu chuẩn sản phẩm tự nguyện để theo dõi và xác minh hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng.

Tiêu chuẩn GRS áp dụng cho chuỗi cung ứng đầy đủ và đề cập đến khả năng truy xuất nguồn gốc, nguyên tắc môi trường, yêu cầu xã hội, hàm lượng hóa chất và ghi nhãn.

Lịch sử của chứng nhận GRS

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) ban đầu được phát triển bởi Control Union Certifications vào năm 2008 và quyền sở hữu do Textile Exchange tiếp quản vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Textile Exchange đã bắt đầu sửa đổi tiêu chuẩn vào đầu năm 2012. Mục tiêu của nó là đưa ra tiêu chuẩn mạnh mẽ hơn và bao gồm các yêu cầu hóa học mới. Một Nhóm Công tác Quốc tế (IWG) gồm các tổ chức chứng nhận đã được thành lập để sửa đổi tiêu chuẩn.

Mục tiêu của GRS

  1. Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế
  2. Xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm
  3. Cung cấp cho người tiêu dùng (cả doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng) một công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt.
  4. Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.
  5. Đảm bảo rằng các sản phẩm được xử lý tốt hơn.
  6. Tăng tỷ lệ nội dung tái chế trong sản phẩm.

Các điểm chính trong tiêu chuẩn GRS

Xác minh vật liệu tái chế

Vật liệu được xác minh để đáp ứng định nghĩa ISO về tái chế. Cả tài liệu trước khi tiêu dùng và sau khi tiêu dùng đều được chấp nhận.

Sản xuất có trách nhiệm

Sản xuất theo tiêu chuẩn GRS bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường và xã hội. Các hóa chất có khả năng gây hại không được phép sử dụng trên các sản phẩm GRS.

Quản lý chuỗi cung ứng

Chứng nhận GRS đảm bảo minh bạch nguồn gốc của vật liệu tái chế: từ người tái chế đến sản phẩm cuối cùng.

Chứng nhận đáng tin cậy

Tổ chức chứng nhận bên thứ ba chuyên nghiệp sẽ kiểm tra từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng.

Xây dựng uy tín

Các sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu có thể được dán nhãn với biểu tượng GRS.

Sự giám sát của các bên liên quan

GRS được quản lý với đầu vào của các nhà tái chế, nhà cung cấp, nhà bán buôn và nhà bán lẻ từ mọi nơi trên thế giới.

Nguyên tắc chứng nhận GRS

Phạm vi

a) Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm có 20% vật liệu tái chế trở lên. (Một số trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng)

b) Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ Nguyên liệu tái chế nào đã được xác minh và có thể áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào.

Tổ chức chứng nhận (bên thứ 3) sẽ đánh giá vật liệu được yêu cầu có đảm bảo điều kiện là vật liệu tái chế hay không. Trong trường hợp có khiếu nại về Vật liệu tái chế cho người tiêu dùng trước, các cơ quan chứng nhận sẽ dựa vào những điều sau để đưa ra quyết định của họ:

Quá trình tạo ra Nguyên liệu là gì?

Nguyên liệu hiện đang được sử dụng làm đầu vào cho quy trình nào?

Quá trình xử lý lại nào được yêu cầu để cho phép nguyên liệu được thu hồi được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào?

Các Tổ chức Chứng nhận sẽ đánh giá vật liệu dựa trên định nghĩa của Vật liệu tái chế để xác minh tính chính xác của nhận dạng vật liệu.

c) Tiêu chuẩn cung cấp xác minh chuỗi hành trình đối với Nguyên liệu tái chế, phù hợp với Tiêu chuẩn xác nhận quyền sở hữu nội dung (CCS)

d) Tiêu chuẩn bao gồm ghi nhãn hướng tới người tiêu dùng; chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận cho người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp gần đây nhất mới đủ điều kiện. Chỉ những sản phẩm có ít nhất 50% Nội dung tái chế mới đủ điều kiện để dán nhãn GRS cụ thể cho sản phẩm.

e) GRS thiết lập các tiêu chí cho các nguyên tắc xã hội và môi trường trong quá trình chế biến các sản phẩm được chứng nhận GRS.

f) Tiêu chuẩn hạn chế việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm trong quá trình chế biến các sản phẩm GRS; nó không đề cập đến các hóa chất có trong Vật liệu được thu hồi hoặc những gì có thể có trong các sản phẩm GRS cuối cùng.

Tham khảo: Sổ tay hướng dẫn thực hiện GRS 4.2