Năm 2017, thặng dư thương mại dệt may đạt 15,5 tỷ USD

Với dự báo về đích với giá trị xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, tăng 10,23% so với năm 2016, năm 2017, thặng dư thương mại của ngành dệt may sẽ đạt 15,5 tỷ USD.

Theo Vitas, , ngành dệt may đạt giá trị xuất khẩu cả năm 31 tỷ USD, tăng trưởng 10,23% so với năm 2016. Thặng dư thương mại đạt 15,5 tỷ USD.

Thông tin này được Hiệp  hội Dệt May Việt Nam (Vitas) đưa ra tại họp báo về hoạt động xuất, nhập khẩu của Ngành năm 2017 và chiến lược phát triển trong năm 2018.

Vitas thông tin, năm 2017, ngành dệt may gặp phải nhiều khó khăn, thách thức với áp lực của Hiệp định thương mại TPP bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016 và đầu năm 2017 không thuận lợi.

Tuy nhiên, từ quý II/2017, mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu của ngành ngày một rõ ràng hơn.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Vitas cho hay, dựa trên lượng đơn hàng đang được các doanh nghiệp hoàn tất trong tháng 12, ngành dệt may đạt giá trị xuất khẩu cả năm 31 tỷ USD, tăng trưởng 10,23% so với năm 2016.

Năm 2017, ngoài xuất khẩu hàng dệt may tăng trưởng 8,7% so với 2016, đạt 25,91 tỷ USD; xuất khẩu vải đạt 1,07 tỷ USD giảm nhẹ 0,65%, thì điểm sáng của ngành chính là xuất khẩu xơ sợi. Tính toán sơ bộ, xuất khẩu xơ sợi cả năm sẽ đạt 3,51 tỷ USD, tăng 19,93% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may năm 2017 ước đạt 18,91 tỷ USD, tăng 11,43% so với năm 2016, cụ thể nhập khẩu vải đạt 11,2 tỷ USD, tăng 6,85%; nhập khẩu bông đạt 2,4 tỷ USD, tăng 44,35%; nhập khẩu xơ sợi đạt 1,76 tỷ USD, tăng 9,45%; nhập khẩu phụ liệu dệt may đạt 3,55 tỷ USD, tăng 10,35%.

Như vậy, giá trị thặng dư thương mại đạt 15,51 tỷ USD, tăng 7,15% so với năm 2016.

Nguồn Báo đầu tư.