Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Nghệ An tăng gần 18%

Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của Nghệ An tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với khoảng 15 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, đạt kim ngạch 132 triệu USD.

kim-ngach-xuat-khau-hang-det-may-cua-nghe-an-tang-gan-18

Kim ngạch tăng do các đơn đặt hàng gia công tăng, đồng thời số doanh nghiệp xuất khẩu dệt may tăng so với cùng kỳ năm ngoái (15 doanh nghiệp so với 11 doanh nghiệp xuất khẩu tính thời điểm cùng kỳ 2017).

Các doanh nghiệp dệt may như Công ty CP may Minh Anh Kim Liên, Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty TNHH Prex Vinh, Công ty TNHH Wooin Vina thuộc tốp những doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất khẩu thường xuyên và đạt kim ngạch khá (trên 10 triệu USD) của tỉnh.

Kim ngạch mặt hàng xơ, sợi dệt các loại do Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan xuất khẩu dự ước tăng 16,6% so với cùng kỳ 2017 với kim ngạch xuất khẩu dự ước đạt 23 triệu USD, đạt 76,6% kế hoạch do số lượng đơn hàng tăng, cùng với đơn giá mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

kim-ngach-xuat-khau-hang-det-may-cua-nghe-an-tang-gan-18

9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 548 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 78,3% kế hoạch năm (700 triệu USD) và đạt 77,2% (710 triệu USD).

Hoạt động xuất khẩu dự ước 9 tháng đầu năm 2018 diễn ra với sự tham gia của hơn 146 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 43 doanh nghiệp đạt mức kim ngạch từ 1 triệu USD trở lên, 23 doanh nghiệp đạt mức kim ngạch từ 3 triệu USD trở lên.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, hàng dệt may tiếp tục tăng trong 3 tháng cuối năm nên kế hoạch xuất khẩu hàng hóa 710 triệu USD của Nghệ An dự kiến sẽ đạt 100% kế hoạch, với kịch bản tăng trưởng GRDP 9%.

Nguồn báo Nghệ An