Doanh nghiệp dệt may kích hoạt trạng thái “ngủ đông”

Doanh nghiệp dệt may kích hoạt trạng thái “ngủ đông”
[ad_1] Dự báo, trong tháng 4 và tháng 5/2020, các doanh nghiệp dệt may thiếu từ 30-50% việc làm. Ngành dệt may đang áp dụng “ngủ đông”, tức giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ luân phiên. Nhiều doanh nghiệp may phải cho công nhân nghỉ luân phiên vì thiếu việc làm. Ảnh: Đ.T […]