Ngành dệt may: Hướng đến mục tiêu xuất khẩu 60 tỷ USD

[ad_1] Xuất khẩu tăng trưởng tích cực Năm 2019, mặc dù chịu tác động rất lớn từ tình hình suy giảm kinh tế thế giới do biến động chính trị và xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, ngành dệt may Việt […]