Tháng 4: Xuất khẩu dệt may tăng trưởng âm

Tháng 4: Xuất khẩu dệt may tăng trưởng âm
[ad_1] (khoahocdoisong.vn) – Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tháng 4/2020 kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may giảm 20% so với tháng 3.   Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt 10,64 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ […]

Ngành dệt may: Có thể tăng trưởng âm

Ngành dệt may: Có thể tăng trưởng âm
[ad_1] Tăng trưởng âm 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch XK của ngành dệt may Việt Nam giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, hàng may mặc giảm 5,98% so với 4 tháng năm 2019, đạt 8,2 tỷ USD; xơ sợi giảm 11,54%; vải không dệt giảm 22%; nguyên phụ liệu […]

Những con số tăng trưởng âm của ngành dệt may

Những con số tăng trưởng âm của ngành dệt may
[ad_1] Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 17 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 10,64 tỉ USD, giảm 6,6%, nhập khẩu nguyên phụ liệu giảm gần 9% so với cùng kỳ năm 2019. Theo […]

Tháng 4, xuất khẩu các mặt hàng dệt may đều tăng trưởng âm

Tháng 4, xuất khẩu các mặt hàng dệt may đều tăng trưởng âm
[ad_1] Tháng 4/2020 kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam giảm 20% so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt 10,64 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ 2019. Kim ngạch nhập khẩu cũng chỉ đạt 6,39 tỷ USD, giảm 8,76% […]