Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển quá trình tái chế hàng dệt mới

Fouriertransform, cơ quan do chính phủ quản lý và công ty tư nhân Girincubato đang cộng tác và xây dựng dây chuyền sản xuất đầu tiên trên thế giới để sản xuất bột xenlulo cho ngành dệt từ vật liệu dệt tái chế ở Thụy Điển. Quá trình mới được cấp bằng sáng chế có tên gọi là Re:newcell với giảm tác động môi trường từ ngành dệt bằng cách tái chế hàng dệt xenlulo.

cac-nha-khoa-hoc-phat-trien-qua-trinh-tai-che-hang-det-moi
Công nghệ bắt nguồn từ nghiên cứu và phát triển của Giáo sư Mikael Lindström, Giáo sư Gunnar Henriksson và Tiến sĩ Christofer Lindgren của KT tại Thụy Điển. Quá trình tái chế cũng sẽ giảm khoảng cách vận chuyển, cho phép có thêm đất cho sản xuất thực phẩm và giảm chất thải.

Công nghệ Re:newcell đưa ra giải pháp tái chế có tiềm năng quan trọng trong tương lai để quản lý thách thức một cách có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu đang tăng của thế giới về hàng dệt bông, trong khi nhắm tới tạo nên ngành dệt hiện đại với các quá trình và sử dụng nguyên liệu tiết kiệm nguồn.