.: VGP News :. | Cơ hội mới của dệt may

.: VGP News :. | Cơ hội mới của dệt may
[ad_1] (Chinhphu.vn) – Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chống dịch COVID-19 chiều 13/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang y tế và các thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trên tinh thần nước ta đã […]