Đến năm 2030, 100% siêu thị dùng bao bì thân thiện môi trường

Đến năm 2030, 100% siêu thị dùng bao bì thân thiện môi trường
[ad_1] Theo Quyết định 889/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030, để thực hiện chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030 là 100% các siêu […]

Nhập siêu gần 17 triệu USD

Nhập siêu gần 17 triệu USD
[ad_1] Tháng 5 Việt Nam nhập siêu gần 17 triệu USD hàng hóa với Na Uy, lũy kế 5 tháng nhập siêu 77,5 triệu USD. Ảnh minh họa. (Nguồn: KIWIFOOD) Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục duy trì […]