Dệt may Việt Nam mệt mỏi vì vải Trung Quốc quá rẻ

Dệt may Việt Nam mệt mỏi vì vải Trung Quốc quá rẻ

Theo Vinatex, ngành dệt may mặc dù đạt mức tăng trưởng dương với 7,22%, nhưng tốc độ tăng trưởng chưa được 1/2 so với năm 2018 khi động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp mới đầu tư (hơn 4%), còn các doanh nghiệp hiện hữu chỉ đạt mức tăng trưởng 3%. […]