Ngành dệt may:​​​​​​​ Nguy cơ thiếu việc làm

[ad_1] Nhiều dự báo không tích cực Ngay từ trung tuần tháng 3 liên tiếp những đơn hàng bị hủy, dừng, tạm ngừng, khiến nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may thiếu việc làm trong tháng 4 và tháng 5. Tạm thời chưa nhắc tới vấn đề tài chính, chỉ riêng giữ ổn định việc làm […]