Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng Dệt May tại Ấn Độ

[ad_1] Kể từ năm 2014, Chính phủ hai nước Việt Nam – Ấn Độ đã coi ngành hàng Dệt May là một trong những ngành hàng chiến lược mà hai nước có thể tăng cường hợp tác, thúc đẩy thương mại song phương. Trong thời gian qua, mặc dù Chính phủ, hiệp hội ngành hàng, […]