Đòn đau giáng xuống ngành du lịch, ô tô, dệt may

Đòn đau giáng xuống ngành du lịch, ô tô, dệt may
[ad_1] Dịch bệnh COVID-19 đang phơi bày nhiều vấn đề của nền kinh tế thế giới khi quá lệ thuộc vào Trung Quốc (TQ). Hàng loạt nhà kinh doanh Việt Nam (VN) cũng bị giáng đòn đau khi “bỏ hết trứng vào một giỏ TQ”. Không kiếm được đồng nào vì mất khách Trung Quốc […]