Dệt may Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Armenia.

Chính phủ Armenia nhấn mạnh, sẽ khuyến khích thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, ban hành cơ chế đặc biệt cho nhà đầu tư Việt Nam. Nhà máy sợi Vinatex Nam Định được đầu tư thiết bị đồng bộ, hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu cho […]