Nên ‘xả hàng’ bluechip để mua cổ phiếu dệt may với 100 triệu?

Nên 'xả hàng' bluechip để mua cổ phiếu dệt may với 100 triệu?
[ad_1] Chuyên gia khuyên bán 15-20% tỷ trọng bluechip đang nắm giữ và mua những cổ phiếu dệt may có định giá hấp dẫn để đa dạng danh mục đầu tư. Tôi mới tham gia chứng khoán hơn 1 tháng, kinh nghiệm không nhiều, chủ yếu đầu tư theo lời khuyên của bạn bè. Tôi […]