noi-dia-hoa-nguyen-phu-lieu-cua-nganh-det-may-tang-nhanh

noi-dia-hoa-nguyen-phu-lieu-cua-nganh-det-may-tang-nhanh

Hiện nay ngành dệt may mới chỉ nội địa hóa nguyên phụ liệu được 40%-45%, còn phải nhập khẩu tới 37% nguyên phụ liệu của Trung Quốc.

noi-dia-hoa-nguyen-phu-lieu-cua-nganh-det-may-tang-nhanh

Both comments and trackbacks are currently closed.