det-may-viet-nam-va-tam-bao-thuong-mai-my-trung

det-may-vietnam-va-tam-bao-thuong-mai-my-trung

Mặc dù lạc quan, nhưng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn bày tỏ sự lo ngại liên quan đến vấn đề tỷ giá, thị trường tiêu thụ nội địa và nguồn cung nguyên phụ liệu.

det-may-vietnam-va-tam-bao-thuong-mai-my-trung

Both comments and trackbacks are currently closed.